Očné kvapky obsahujúce konzervačné látky, ktoré sa v krátkom čase rozkladajú